Het raadsel van de haan | Ronell Gehoorbescherming

Raadsel van de haan:
1.Hoe hard kraait een haan?
2.Vanaf hoeveel decibel raak je doof?
3.Hoe komt het dat de haan niet doof wordt?

Hoe hard kraait een haan?
Sommige mensen worden elke dag uit hun bed gekraaid. Hanen kunnen ontzettend hard lawaai maken. Er is geprobeerd om dat lawaai eens te meten. En wat denk je? Gemiddeld kraaien hanen tussen de 120 en 140 decibel. Dat is net zo hard als een straaljager en zit daarmee op de pijngrens. Maar… wordt je daar dan niet doof van?

Vanaf hoeveel decibel raak je doof?
De meeste mensen worden niet in één keer doof. Doofheid ontstaat geleidelijk doordat je voortdurend met machines werkt of harde muziek luistert. De regel geldt dat je tijdens een werkdag in gemiddeld 80 decibel mag werken. Anders gaat je gehoor achteruit. Met elke 3 decibel klinkt het lawaai dubbel zo hard. Dan mag je dus nog maar een 4 uur werken. Als je het zo doorrekent, ontstaat er vanaf 110 decibel directe schade. Maar… dan wordt zo’n haan toch ook doof?

Hoe komt het dat de haan niet doof wordt?
Als hij zelf zo’n 130 decibel produceert, zal die wel snel doof zijn, nietwaar? Onderzoekers hebben dus ook de oren van dichtbij bekeken. Wat blijkt? Hanen kunnen hun oren volledig afsluiten. Als ze hun snavel opentrekken, gaan hun oren automatisch dicht. En op die manier kunnen ze deze zintuigen toch blijven gebruiken.

En wat heeft die haan ons te zeggen?
We komen veel mensen tegen die spijt hebben. Ze werkten in 90 decibel, maar droegen geen gehoorbescherming. Eventjes maar. En eventjes sleet hun gehoor verder. En geen haan die er naar kraait. Dit raadsel leert ons: bescherm je oren als je lawaai produceert.

Doorpraten over de les? Kom naar de stand van Ronell Gehoorbescherming.