Lennox kiest voor R32 als koudemiddel | Lennox

Een vlotte overgang voor R410A en R134a 
Als HVAC-branche willen we de aarde duurzamer maken. Om dit te realiseren is het gewenst als fabrikanten, installateurs en adviseurs naast elkaar te gaan staan, niet achter elkaar. Neem het gebruik van koudemiddelen in koel- en klimaatinstallaties. Als fabrikant gebruiken we zowel energie-efficiënte synthetische koelmiddelen als natuurlijke koelmiddelen. Maar waar gaat eigenlijk uw voorkeur naar uit? Koel- en klimaatinstallaties bevatten vaak een synthetisch koudemiddel (H)CFK’s, HFO’s en HFK’s (F-gassen). Hoewel deze koudemiddelen installaties optimaal laten draaien, kunnen ze bij lekkage schadelijk zijn voor het milieu. In Nederland is dat lekpercentage nog geen 3%, maar in omringende landen kennen ze lekpercentages van ruim 20%. Daarom wil de Europese Unie (EU) het verbruik – en gebruik – van deze koudemiddelen drastisch verminderen. 

R32 
Om de GWP-waarde (Global Warming Potential) zo laag mogelijk te houden, concentreren fabrikanten zich steeds meer op het gebruik van koudemiddelen met een grote duurzaamheid en met een hoge efficiëntie en kwaliteit. Al enige tijd geldt R32 als het beste synthetische alternatief voor het veel gebruikte R410A. Bij R32 is veel minder koudemiddel nodig, R32 heeft een veel lagere GWP en het ozonafbrekend vermogen nul. Bijkomend voordeel is dat R32 vooral ook veiliger is, omdat het slechts gering vlambaar is. En de kosten? Die liggen gemiddeld 15% lager dan bij R410A, terwijl het rendement door de efficiëntieverbetering fors kan oplopen bij zowel verwarming als koeling. 

Als fabrikant staan wij vooraan in de keten, maken wij de machines. Voor elk type maken we diverse afwegingen, ook in relatie tot het gebruik van koudemiddel. Uw voorkeur is voor ons belangrijk, zodat wij onze machines kunnen aanpassen en slagen we er straks samen in de aarde een klein stukje te verduurzamen. Dát is namelijk onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.