Het geluid van lucht/water-warmtepompen: is de wetgever horende doof? | Alklima

Zoals zo vaak volgt de wetgeving de actualiteit, maar veelal wordt beleid ten aanzien van nieuwe thema`s (veel) te laat ontwikkeld. ​

​De discussie over het geluid van lucht/water-warmtepompen is hiervan een goed voorbeeld. Hierdoor dreigen onder druk van tijd verkeerde keuzes te worden gemaakt die een belemmering zijn voor de voortgang van de energietransitie en het behalen van de doelstellingen.

​​Wij helpen u graag in deze energietransitie en kijken ernaar uit u te ontvangen op onze stand tijdens de Installatie Vakbeurs Hardenberg.