Met Ibis kansen benutten en bedreigingen weerstaan met standaardisatie | Ibis

Standaardisatie van processen en IT kan zowel voordelen opleveren bij de kansen als de bedreigingen. Een grote bedreiging voor de groei van elk installatiebedrijf is de krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor wordt het moeilijker gekwalificeerd personeel te vinden en neemt het risico toe. Standaardisatie helpt daarbij omdat het processen efficiënter maakt op het kantoor en de bouwplaats. Met als resultaat dat hetzelfde team van mensen meer werk kan uitvoeren. Bijvoorbeeld doordat calculators met standaard recepten, artikelbestanden en tijdnormen eenvoudiger en sneller de kostprijs van projecten kunnen uitrekenen. 


Wat kansen betreft is het toenemend gebruik van een BIM, een belangrijke trend om op te anticiperen. Opdrachtgevers en grote aannemers zetten daar sterk op in omdat een betere projectvoorbereiding tijdens de uitvoering tijd bespaart en fouten helpt te voorkomen. Ook het inzicht en grip op projecten vergroot. Door tijdens de voorbereiding al kostprijsinformatie aan een BIM toe te voegen, is de uitvoering financieel gezien beter te managen. Verder levert het uittrekken van alle benodigde hoeveelheden vanuit een BIM grote tijdwinst op en is die informatie ook te hergebruiken voor het maken van een onderhoudsbegroting. ​

Een andere kans die zich voordoet is de digitale transformatie in de bouwsector. De komende jaren worden alle bedrijfsprocessen papierloos en gaat iedereen digitaal werken. Is jouw bedrijf daar al klaar voor? Ook deze ontwikkeling is gebaseerd op standaardisatie, omdat je tegenwoordig zonder jezelf zorgen te hoeven maken over alle techniek in de Cloud met anderen kunt samenwerken. Maar ook naar behoefte gebruik kunt maken van online beschikbare applicaties en branche breed toegepaste artikelbestanden en recepten. 

Zie je de kansen wel maar heb je moeite om ze te benutten loop dan gerust langs de Ibis stand (556) waar wij je graag bijpraten over onder andere standaardisatie door middel van IBIS-TRAD.

Image placeholder